Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.12.2018.

U PROCEDURI: 3.341

OBRAĐENO: 72.623

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u decembru 2018. godine

  1. Statistika predmeta

U decembru 2018. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 868 predmeta i to:

  • 364 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 389 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 115 predmeta koji su se odnosili na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.359 (2.951 – pristup informacijama, 370 - zaštita podataka i 38 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 886 (446 - pristup informacijama, 318 - zaštita podataka, 122 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.341 (2.869 – pristup informacijama, 441 - zaštita podataka i 31 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.675 kontakata sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci