Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 28.02.2019.

U PROCEDURI: 4.543

OBRAĐENO: 74.961

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u februaru 2019. godine

  1. Statistika predmeta

U februaru 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 2544 predmeta i to:

  • 2046 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 419 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 79 predmeta koji su se odnosili na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.319 (2.953 – pristup informacijama, 337 - zaštita podataka i 29 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 1.320 (805 - pristup informacijama, 447 - zaštita podataka, 68 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 4.543 (4.194 – pristup informacijama, 311 - zaštita podataka i 38 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.531 kontakt sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci