Čitaj mi

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

na dan 30.4.2019.

U PROCEDURI: 3.450

OBRAĐENO: 77.518

P R E G L E D

aktivnosti Službe Poverenika za informacije od javnog značaja

i zaštitu podataka o ličnosti u aprilu 2019. godine

  1. Statistika predmeta  

U  aprilu 2019. godine, Služba Poverenika je primila ukupno 772 predmeta i to:    

  • 390 predmeta u vezi sa pristupom informacijama,
  • 315 predmeta u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti,
  • 67 predmeta koji su se odnosili na obe oblasti delovanja i rad Službe Poverenika.

Broj nezavršenih predmeta koji je prenet iz prethodnog perioda je 3.445 (3.137 – pristup informacijama, 259 - zaštita podataka i 49 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).       

Broj rešenih predmeta tokom ovog meseca je ukupno 767 (382 - pristup informacijama, 320 - zaštita podataka, 65 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Broj preostalih predmeta u radu je 3.450 (3.145 – pristup informacijama, 254 - zaštita podataka i 51 - harmonizacija i saradnja u obe oblasti delovanja Poverenika).

Prema raspoloživoj evidenciji broja poziva, ostvareno je 2.302 kontakta sa građanima i organima vlasti radi saveta u pogledu ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i  sa građanima i rukovaocima podataka o ličnosti radi konsultacija u vezi sa primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i predmetima u radu.

Zbirni mesečni statistički podaci