1. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 18

2. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 19

3. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 22

4. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 36

5. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 64

6. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 67

7. Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor za radno mesto br. 70

 

Spiskovi kandidata sa kojima se sprovodi izborni postupak:

1. Radno mesto za upravno-pravne poslove, red.br. 18 Pravilnika

2. Radno mesto za upravno-pravne poslove, red.br. 19 Pravilnika

3. Radno mesto za upravno-pravne poslove, red.br. 22 Pravilnika

4. Radno mesto za informacione i komunikacione tehnologije, red.br. 31 Pravilnika

5. Radno mesto za podršku u poslovima inspekcijskog nadzora, red.br. 36 Pravilnika

6. Radno mesto za odnose sa javnošću, red.br. 64 Pravilnika

7. Radno mesto za podršku u pripremi izveštaja, red.br. 67 Pravilnika

8. Radno mesto za administrativne poslove, red.br. 70 Pravilnika 

 

JAVNI KONKURS - Datum isteka roka za prijaviljavnje je  21. 11. 2019. godine

Obrazac prijave za radno mesto 1

Obrazac prijave za radno mesto 2

Obrazac prijave za radno mesto 3

Obrazac prijave za radno mesto 4

Obrazac prijave za radno mesto 5

Obrazac prijave za radno mesto 6

Obrazac prijave za radno mesto 7

Obrazac prijave za radno mesto 8

Obrazac prijave za radno mesto 9