Na osnovu člana 78. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje),

OBAVEŠTAVA SE

Dimković Goran da uvid u obrazloženje rešenja br. 071-01-1534/2018-03 od 08.10.2019. godine može izvršiti u pisarnici Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.10.2019. godine objavljuje akt br. 071-01-1772/2018-03 od 05.09.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 

Preuzmite dokument 071-01-1772/2018-03

Datum arhiviranja 29.11.2019. godine

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 21.10.2019. godine objavljuje akt br. 071-01-1770/2018-03 od 11.09.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.
 

Preuzmite dokument  071-01-1770/2018-03

Datum arhiviranja 29.11.2019. godine

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti dana 30.09.2019. godine objavljuje akt br.073-24-1548/2019-07 od 24.09.2019. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument:073-24-1548/2019-07

Datum arhiviranja 31.10.2019. godine