Javni poziv

Konkurs za najbolji informator o radu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije objavljuje konkurs za najbolje izrađen informator o radu organa vlasti.

Svako ima pravo da predloži jedan ili više organa javne vlasti (državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizaciju kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja) za koje smatra da imaju najbolji informator o radu. Organ javne vlasti može i sam da se prijavi na konkurs.

U razmatranje će se uzeti samo informatori koji su postavljeni na zvaničnim internet prezentacijama organa na način predviđen Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Sl. glasnik RS", br. 68/10).

Priznanje za najbolji informator organa biće uručeno prilikom obeležavanja 28. septembra 2018. kao Međunarodnog dan prava javnosti da zna.

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2018. godine.

Predlozi se dostavljaju elektronskom poštom na sa naznakom „ZA KONKURS – INFORMATOR O RADU“.

Izuzetno, predlog se može dostaviti na adresu: Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Napomena: U prijavi obavezno navesti internet link za informator o radu. Štampane informatore ne dostavljati.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu poverenika na imejl adresu ili na telefon: 011/3408-910.

Javni poziv

Konkurs za najbolji informator o radu

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostiRepublike Srbije objavljuje konkurs za najbolje izrađen informator o radu organa vlasti.

Svako ima pravo da predloži jedan ili više organa javne vlasti (državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, organizaciju kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja) za koje smatra da imaju najbolji informator o radu. Organ javne vlasti može i sam da se prijavi na konkurs.