POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Zastarelo

 

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije zakazao je za 8. mart prvu i drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine. U dnevni red ovih sednica nije uvršteno davanje saglasnosti na akte o osnivanju i organizaciji službe Poverenika za informacije od javnog značaja.

Zastarelo

Građani, mediji i nevladine organizacije obraćaju se Povereniku za informacije od javnog značaja ukazujući na to da im neki organi vlasti ne omogućavaju pristup informacijama od javnog značaja pozivajući se pritom na to da Poverenik za infomacije od javnog značaja nije doneo uputstvo predviđeno zakonom.

Zastarelo

Povodom odluke Vrhovnog saveta odbrane da skine državnu tajnu sa objekta za posebne namene «Karaš» u Topčideru kao i povodom otvorenih pitanja u vezi sa statusom Branislava Puhala pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, Povereniku za informacije od javnog značaja obraćao se veći broj novinara iz različitih medija.

Zastarelo

Poverenik za informacije od javnog značaja ocenjuje da je veoma važno da Narodna skupština Republike Srbije bez odlaganja stavi na dnevni red i usvoji nužne izmene Zakona o javnom informisanju.

Posebno je bitno da se interveniše na članu 101 važećeg Zakona. Tim članom je utvrđen rok nakon čijeg isteka treba da prestanu sa radom štampana javna glasila koja se finansiraju iz javnih prihoda. Povodom toga Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio sledeće:        

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...