POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Povodom inicijative Zaštitnika građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti će pokrenuti postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa obradom podataka o ličnosti dece - polaznika Istraživačke stanice Petnica, a u svrhu eventualnog pokretanja inspekcijskog nadzora, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...