Arhiva pitanja i odgovora u vezi sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti;(Sl. glasnik RS, br. 97/2008, 104/2009-dr.zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)