Čitaj mi

Ne. Kada rukovalac podataka (akcionarsko društvo) pribavi Jedinstvenu evidenciju akcionara od Centralnog registra u cilju održavanja Skupštine akcionara, on je može koristiti samo u tu svrhu. Javno objavljivanje identifikacionih podataka vlasnika akcija na internet sajtu predstavlja nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, jer se takva obrada vrši bez pravnog osnova (izričitog zakonskog ovlašćenja) i u svrhu različitu od one za koju je određena. Svrha pribavljanja i korišćenja Jedinstvene evidencije akcionara precizno je propisana Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala, tako da korišćenje iste u drugu svrhu predstavlja oblik nedozvoljene obrade podataka o ličnosti.