И ове године ће, као и у великом броју демократских земаља света, и у Србији бити обележен 28. септембар Међународни дан права јавности да зна. Централни догађај биће одржан у Београду у Медија центру, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ОЕБС-а, НУНС-а и Коалиције за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

imapravodaznam2009

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић ће 28. септембра органима власти које је изабрао жири који су сачињавали представници   НУНС-а, Народног парламента из Лесковца, Фонда за отворено друштво, УГ „Сретење" из Пожеге, ЈУКОМ-а и „Транспарентности Србија" и уручити признања за допринос остваривању слободе приступа информацијама. 

 

Дaнaс je у Бeoгрaду у Мeдиja цeнтру, уз учeшћe вeликoг брoja прeдстaвникa мeдиja, НВO, oргaнa влaсти, кao и члaнoвa диплoмaтскoг кoрa oдржaн скуп пoсвeћeн oбeлeжaвaњу мeђунaрoднoг Дaнa прaвa jaвнoсти дa знa, 28. сeптeмбрa. Скупу су сe oбрaтили: Милaн Мaркoвић, министaр зa држaвну упрaву и лoкaлну сaмoупрaву, aмбaсaдoр Хaнс Oлa Урстaд, шeф Мисиje OEБС-a у Србиjи, Сaшa Jaнкoвић, Зaштитник грaђaнa, Нaдeждa Гaћe, прeдсeдницa НУНС-a, Тaмaрa Oрлaндић испрeд Фoндa зa oтвoрeнo друштвo и Кoaлициje НВO зa слoбoду приступa инфoрмaциjaмa и Рoдoљуб Шaбић, Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja.

 

Међународни дан права јавности да зна, 28. септембар, обележен је ове године низом активности у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и већем броју других места у Србији, у оквиру заједничке акције Повереника за информације од јавног значаја и УСАИД, АБА ЦЕЕЛИ, Мисије ОЕБС-а у Србији, Фонда за отворено друштво, Коалиције НВО за слободу приступа информацијама и НУНС-а.   

Међународни дан права јавности да зна, 28. септембар, обележен је ове године низом активности у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и већем броју других места у Србији, у оквиру заједничке акције Повереника за информације од јавног значаја и УСАИД, АБА ЦЕЕЛИ, Мисије ОЕБС у Србији, Фонда за отворено друштво, Коалиције НВО за слободу приступа информацијама и НУНС-а.                                            

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.958  ОБРАЂЕНО: 85.025

Опширније...
 Портал отворених података