03.12.2008.Данас је у Београду у Медија центру, уз учешће великог броја представника медија, НВО, органа власти, као и чланова дипломатског кора одржан скуп посвећен обележавању међународног Дана права јавности да зна, 28. септембра. Скупу су се обратили: представник Владе Милан Марковић, министар за државну управу и локалну самоуправу, Томас Мор, заменик амбасадора Мисије ОЕБС у Србији, Саша Јанковић, Заштитник грађана, Надежда Гаће, председница НУНС-а, Јадранка Јелинчић испред Фонда за отворено друштво Родољуб Шабић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,

Поводом обележавања Међународног дана права јавности да зна, Повереник Родољуб Шабић је изјавио:

И ове године ће, као и у великом броју демократских земаља света, и у Србији бити обележен 28. септембар Међународни дан права јавности да зна. Централни догађај биће одржан у Београду у Медија центру, у организацији Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ОЕБС-а, НУНС-а и Коалиције за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

imapravodaznam2009

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић ће 28. септембра органима власти које је изабрао жири који су сачињавали представници   НУНС-а, Народног парламента из Лесковца, Фонда за отворено друштво, УГ „Сретење" из Пожеге, ЈУКОМ-а и „Транспарентности Србија" и уручити признања за допринос остваривању слободе приступа информацијама. 

 

Дaнaс je у Бeoгрaду у Мeдиja цeнтру, уз учeшћe вeликoг брoja прeдстaвникa мeдиja, НВO, oргaнa влaсти, кao и члaнoвa диплoмaтскoг кoрa oдржaн скуп пoсвeћeн oбeлeжaвaњу мeђунaрoднoг Дaнa прaвa jaвнoсти дa знa, 28. сeптeмбрa. Скупу су сe oбрaтили: Милaн Мaркoвић, министaр зa држaвну упрaву и лoкaлну сaмoупрaву, aмбaсaдoр Хaнс Oлa Урстaд, шeф Мисиje OEБС-a у Србиjи, Сaшa Jaнкoвић, Зaштитник грaђaнa, Нaдeждa Гaћe, прeдсeдницa НУНС-a, Тaмaрa Oрлaндић испрeд Фoндa зa oтвoрeнo друштвo и Кoaлициje НВO зa слoбoду приступa инфoрмaциjaмa и Рoдoљуб Шaбић, Пoвeрeник зa инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja.

 

Међународни дан права јавности да зна, 28. септембар, обележен је ове године низом активности у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и већем броју других места у Србији, у оквиру заједничке акције Повереника за информације од јавног значаја и УСАИД, АБА ЦЕЕЛИ, Мисије ОЕБС-а у Србији, Фонда за отворено друштво, Коалиције НВО за слободу приступа информацијама и НУНС-а.   

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 30.6.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.544
ОБРАЂЕНО: 101.898

Опширније...