Повереник разговарао са Амбасадором Савезне Републике Немачке у Србији

20.12Nemacka

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас Амбасадора Савезне Републике Немачке у Србији, Аксела Дитмана и задржао се са њим у дугом разговору.

Главна тема разговора био је процес европских интеграција Србије, нарочито проблеми које Србија има при планирању и остваривању циљева из Акционог плана за поглавље 23.

Амбасадор је показао посебно интересовање за ставове Повереника у вези са успостављањем    новог законодавног оквира у областима људских права која Повереник штити, посебно за  проблеме у доношењу новог Закона о заштити података о личности.

Поводом чињенице да досадашње активности надлежних ни после пуних пет година нису дале жељене и нужне резултате, повереник је подсетио да је он покушао да пружи највећу могућу помоћ у припреми новог Закона о заштити података о личности, али да  је то остало без ефеката, будући да, нажалост, није било спремности да се та помоћ прихвати.

Разговарано је и о односу извршне и законодавне власти према институцији Повереника у области заштите података о личности, годишњем извештају који Повереник подноси Народној скупштини и значају могућих ефеката тог извештаја. Амбасадор је нагласио важност деловања Повереника као независне институције у областима слободе приступа информацијама и заштите података о личности и исказао спремност његове земље да помогне даљем развоју и јачању институције.