Читај ми

Повереник подсећа одговорна лица у државним органима да je oд 2018. године измењен начин испуњавања обавезе прописане чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр.120/04 54/07, 104/09 и 36/10), која се односи на достављање годишњег извештаја Поверенику о радњама предузетим у циљу примене овог закона.

Наведени годишњи извештаји достављају се Поверенику искључиво електронским путем.

У том смислу, годишњи извештај за 2019. годину потребно је доставити Поверенику искључиво електронским путем, у времену од 01. до 20. јануара 2020. године.

Ближе информације о достављању годишњих извештаја су доступне на https://izvestaji.poverenik.rs/Uputstvo .

Каталог органа власти на које се примењује Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, доступан је на https://poverenik.rs , те овлашћено лице органа може да провери, уласком у Каталог - колона „Обавеза информатора“, да ли орган има обавезу израде и достављања годишњег извештаја.

Повереник подсећа да пропуштање да се годишњи извештај достави Поверенику представља прекршај прописан чланом 48. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Контакт: Ања Ћириловић, 011/3408900, мејл izvestaji@poverenik.rs .


Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 30.12.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.994
ОБРАЂЕНО: 96.249

Опширније...
 Портал отворених података