ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Јавни позив

Конкурс за најбољи информатор о раду

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије објављује конкурс за најбоље израђен информатор о раду органа власти.

Свако има право да предложи један или више органа јавне власти (државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења) за које сматра да имају најбољи информатор о раду. Орган јавне власти може и сам да се пријави на конкурс.

У разматрање ће се узети само информатори који су постављени на званичним интернет презентацијама органа на начин предвиђен Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС", бр. 68/10).

Признање за најбољи информатор органа биће уручено приликом обележавања 28. септембра 2019. као Међународног дан права јавности да зна.

Рок за подношење пријава је 30. август 2019. године.

Предлози се достављају електронском поштом на;informator@poverenik.rs са назнаком „ЗА КОНКУРС – ИНФОРМАТОР О РАДУ“.

Изузетно, предлог се може доставити на адресу: Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Булевар краља Александра 15, 11000 Београд.

Напомена: У пријави обавезно навести интернет линк за информатор о раду. Штампане информаторе не достављати.

За све додатне информације можете контактирати Службу повереника на имејл адресу informator@poverenik.rs или на телефон: 011/3408-920.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...