Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника број 110-00-4/2017-4 од 21. фебруара 2017. године, на који је Одбор за административно-буџетска и мандатно-имунитетска питања Народне скупштине Републике Србије дао сагласност актом 21 број 112-402/17 од 10. маја 2017. године. Правилник је објављен на огласној табли Повереника дана 12. маја 2017. године и ступио је на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли, односно 20. 05. 2017. године.

ПРАВИЛНИК

ОДЛУКА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ акт 21 број 112-402/14 од 10.05.2017.