Читај ми

Према Закону о заштити података о личности правни основ за обраду података о личности може бити или законско овлашћење или сагласност лица чији се подаци обрађују (члан 8. тачка 1.). У нашем законодавству, према тренутно важећем стању закона, није дато законско овлашћење да се у стамбеним зградама установи списак станара, нити је прописано који се подаци о личности станара прикупљају и објављују.

Из наведеног произилази да је обрада и објављивање тих података могућа само уз писани пристанак сваког појединачног станара у конкретној стамбеној згради.