Да ли се лични подаци акционара, без њихове сагласности, смеју јавно објављивати на интернету?

Да ли представништво страног привредног друштва има обавезу пријављивања евиденција збирки података у Централни регистар Повереника?

Да ли дом здравља може одбити пацијенту предају његовог сопственог здравственог картона, који он жели лично однети код свог новог изабраног лекара, који ради у другом дому здравља?

Да ли предшколскa установа, као руковалац података о личности, може уступити податке о психофизичком стање двоје малолетне деце, њиховом понашању према васпитачима и осталој деци, податке о изостанцима итд, Центру за социјални рад, као кориснику података?

Да ли је дозвољено формирати регистар оболелих од неке болести и шта је правни основ за вођење таквог регистра?

Да ли политичка странка има право да изврши увид у бирачки списак или добије податке у електронском облику од стране општинске управе у којој се ти подаци воде?

Да ли је Повереник надлежан да изврши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности над дневним листом који је у чланку објавио нарочито осетљиве податке о личности лица осумњиченог за извршење кривичног дела разбојништва и утврди како је новинар дошао до тих података?

Да ли општинска управа податке о корисницима борачко инвалидске заштите,  које обрађује на основу закона, може користити у друге сврхе, као што је нпр. слање честитки?

Да ли је дозвољено да послодавац обрађује биометријске податке запослених, као што је отисак прста,  у сврху контроле коришћења радног времена?

Да ли је са аспекта Закона о заштити података о личности прихватљиво увођење видео надзора у стамбеној згради уградњом камера на сваком спрату и у кабини лифта и то на начин да сви станари могу истовремено на свом телевизору пратити снимак свих камера?