ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за  2010. годину

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОПШТА ОЦЕНА ПОВЕРЕНИКА О СТАЊУ У ОБЛАСТИМА СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за  2010. годину је шести по реду годишњи извештај  који Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности подноси Народној скупштини Републике Србије.

Овде можете преузети документ
wordИзвештај за 2010.doc
Величина документа: 1.56 Мb

pdfЗакључак Народне скупштине у вези са разматрањем Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2010. годину

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...