ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину

word Извештај за 2013.

pdf Извештај за 2013.

word Резиме уз годишњи извештај

word Преглед решења Повереника донетих у 2013.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења 

pdfЗАКЉУЧАК Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, РС број 42 - (на предлог Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова), 5.јун 2014.

pdfЗАКЉУЧАК Народне скупштине поводом разматрања Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2013. годину, РС број 43 - (на предлог Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу), 5.јун 2014.

 Портал отворених података

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.9.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.266

ОБРАЂЕНО: 104.752

Опширније...