Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за  2010. годину

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ОПШТА ОЦЕНА ПОВЕРЕНИКА О СТАЊУ У ОБЛАСТИМА СЛОБОДНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за  2010. годину је шести по реду годишњи извештај  који Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности подноси Народној скупштини Републике Србије.

Овде можете преузети документ
wordИзвештај за 2010.doc
Величина документа: 1.56 Мb

pdfЗакључак Народне скупштине у вези са разматрањем Извештаја о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2010. годину

Збирни месечни статистички
подаци 
у области доступности
информацијама 
и заштите
података
 о личности

на дан 30.12.2020.
У ПРОЦЕДУРИ: 2.994
ОБРАЂЕНО: 96.249

Опширније...
 Портал отворених података