Читај ми

"Службени гласник РС - Међународни документи", бр. 38/2009

Преузмите документ

Закон о потврђивању Kонвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине