Читај ми

НЕЗВАНИЧАН ПРЕВОД УРЕДБЕ (ЕУ) 2016/679 ЕП И САВЕТА ОД 27.4.2016. О ЗАШТИТИ ЛИЦА У ОДНОСУ НА ОБРАДУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ И СЛОБОДНОМ КРЕТАЊУ ТАКВИХ ПОДАТАКА И СТАВЉАЊУ ДИРЕКТИВЕ 95/46/ЕЗ ВАН СНАГЕ (ОПШТА УРЕДБА О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ)