1. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 8

2. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 10

3. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 11

4. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 23

5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 25

6. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 34

7. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр.47

8. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 57

9. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 68

10. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 77

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак:

Радно место бр. 8

Радно место бр. 10

Радно место бр. 11

Радно место бр. 23

Радно место бр. 25

Радно место бр. 34

Радно место бр. 47

Радно место бр. 57

Радно место бр. 68

Радно место бр. 77

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 11. 3. 2021.

Образац пријаве за радно место бр. 8

Образац пријаве за радно место бр. 10

Образац пријаве за радно место бр. 11

Образац пријаве за радно место бр. 23

Образац пријаве за радно место бр. 25

Образац пријаве за радно место бр. 34

Образац пријаве за радно место бр. 47

Образац пријаве за радно место бр. 57

Образац пријаве за радно место бр. 68

Образац пријаве за радно место бр. 77