Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана  6.3.2019. године објављује Закључак бр. 071-01-2894/2017-03 oд 31.1.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-2894/2017-03

Датум архивирања 17.4.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана  25.2.2019. године објављује Акт бр. 072-03-7010/2018-05 oд 9.1.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 072-03-7010/2018-05

Датум архивирања 17.4.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.2.2019. године објављује Закључак бр. 071-01-3805/2017-03 oд 7.2.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 071-01-3805/2017-03

Датум архивирања 17.4.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 8.2.2019. године објављује акт бр. 072-04-4439/2018-07 oд 4.2.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 072-04-4439/2018-07

Датум архивирања 17.4.2019. године