Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.12.2019. године објављује Решење бр.071-01-5198/2019-03 oд 3.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5198/2019-03

Датум архивирања 21.1.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.12.2019. године објављује Решење бр.071-01-5197/2019-03 oд 3.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5197/2019-03

Датум архивирања 21.1.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.12.2019. године објављује Решење бр.071-01-5195/2019-03 oд 3.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5195/2019-03

Датум архивирања 21.1.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.12.2019. године објављује Решење бр.071-01-5193/2019-03 oд 3.12.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5193/2019-03

Датум архивирања 21.1.2020. године