Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 2.3.2021. године објављује Решење бр. 071-01-308/2021-03 oд 8.2.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-308/2021-03

Датум архивирања 5.4.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 1.3.2021. године објављује Решење бр. 071-04-1460/2020-03 oд 27.7.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-04-1460/2020-03

Датум архивирања 5.4.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 23.2.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2384/2019-03 oд 08.12.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-2384/2019-03

Датум архивирања 5.4.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 9.2.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2461/2020-03 oд 30.10.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 071-01-2461/2020-03

Датум архивирања 5.4.2021. године