Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-3759/2018-03 oд 12.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3759/2018-03

Датум архивирања 30.9.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-2049/2018-03 oд 17.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2049/2018-03

Датум архивирања 30.9.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 7.8..2019. године објављује Акт бр. 071-06-4064/2019-03 oд 22.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:;071-06-4064/2019-03

Датум архивирања 30.9.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.8..2019. године објављује Закључак бр. 071-01-310/2018-03 oд 25.6.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-310/2018-03

Датум архивирања 30.9.2019. године