Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 31.8.2020. године објављује Решење бр..071-01-3037/2018-03 oд 26.6.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3037/2018-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.8.2020. године објављује Акт бр.071-06-2259/2020-03 oд 14.8.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-2259/2020-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.8.2020. године објављује Акт бр.071-06-1909/2020-03 oд 17.7.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-06-1909/2020-03

Датум архивирања 15.10.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 26.8.2020. године објављује Решење бр..071-01-390/2019-03 oд 28.7.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-390/2019-03

Датум архивирања 15.10.2020. године