Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 30.09.2019. године објављује акт бр.073-24-1548/2019-07 oд 24.09.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 073-24-1548/2019-07

Архивирано 31.10.2019.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10.09.2019. године објављује акт бр.072-04-1194/2018-07 oд 06.09.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 072-04-1194/2018-07

Архивирано 31.10.2019.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-3759/2018-03 oд 12.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3759/2018-03

Датум архивирања 30.9.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.8..2019. године објављује Решење бр. 071-01-2049/2018-03 oд 17.7.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2049/2018-03

Датум архивирања 30.9.2019. године