Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.5.2020. године објављује Aкт бр.071-01-1462/2018-03 oд 23.10.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1462/2018-03

Датум архивирања: 30.6.2020. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 14.4.2020. године објављује Aкт бр.072-04-1096/2020-07 oд 10.4.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-04-1096/2020-07

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.4.2020. године објављује Aкт бр.072-21-754/2020-07 oд 11.3.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-21-754/2020-07

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 25.3.2020. године објављује Aкт бр.072-21-1077/2020-07 oд 23.3.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-21-1077/2020-07