ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 26.8.2021. године објављује акт бр. 072-04-476/2021-07 oд 26.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-04-476/2021-07

 

Датум архивирања 16.9.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10.8.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-316/2020-03 oд 11.6.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-316/2020-03

 

Датум архивирања 16.9.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 5.8.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2526/2019-03 oд 19.2.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2526/2019-03

 

Датум архивирања 16.9.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-79/2020-03 oд 21.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-79/2020-03

Датум архивирања 20.8.2021. године