Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 14.5.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2152/2020-03 oд  23.11.2020. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2152/2020-03

Датум архивирања: 18.6.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.5.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2957/2020-03 oд 6.4.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2957/2020-03

Датум архивирања: 18.6.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 6.5.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-3036-1/2019-03 oд 13.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3036/2019-03

Датум архивирања: 18.6.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 29.4.2021. године објављује Решење бр. 071-01-5059/2019-03 oд 6.4.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-5059/2019-03

Датум архивирања: 18.6.2021. године