Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 03.07.2019. године објављује акт бр.072-04-6888/2018-07 oд 13.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-04-6888/2018-07

Датум архивирања 6.8.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.5.2019. године објављује акт бр.071-01-2698/2017-03 oд 27.11.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2698/2017-03

Датум архивирања 6.8.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 28.5.2019. године објављује акт бр.071-01-2697/2017-03 oд 27.11.2018. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2697/2017-03

Датум архивирања 6.8.2019. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.5.2019. године објављује акт бр.073-02-650-652/2017-03, 073-02-654/2019-05 oд 19.4.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ 073-02-650-652/2017-03, 073-02-654/2019-05

Датум архивирања 6.8.2019. године