Читај ми

На основу члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),

ОБАВЕШТАВА СЕ

Димковић Горан да увид у образложење решења бр. 071-01-1534/2018-03 од 08.10.2019. године може извршити у писарници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, ул. Булевар краља Александра 15, Београд.

Датум архивирања 29.11.2019. године

Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.5.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337

ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података