ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извор: "Блиц"

Када је, децембра 2004. године, изабран на функцију повереника за информације од јавног значаја Републике Србије, Родољуб Шабић није имао ни канцеларију ни сараднике нити средства за рад.

Остаће забележено да је сопственим новцем платио израду печата Повереништва и све до јула 2005. се сналазио како је знао и умео. Тада је на располагање добио канцеларије и пет сарадника и с тим бројним стањем је радио све до половине 2009. године.

Данас у тиму има тридесетак људи иако је актом о организацији предвиђено да има 69 сарадника. Упркос свему, на јучерашњи дан се његова канцеларија могла похвалити са 10.259 обрађених захтева, 1.816 захтева у процедури, а само у априлу је примљено 429 предмета.

Извор: "Нин"

Интервју: Родољуб Шабић, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 

Само једном сам се, пре неколико година, обратио надлежнима. Урадио сам то, иако их ни тада нисам доживљавао превише озбиљно, јер нису биле упућене мени већ члановима моје продице. А реакција надлежних била је таква да је говорила да, чак и да су претње озбиљне, на помоћ и заштиту тешко да бих могао да рачунам.

 

Шест година након што је установљен институт Повереника за информације од јавног значаја, Родољуб Шабић каже за НИН да грашани Србије све више користе могућности да и м информација буде доступна. Извесно је да је у континуитету користе све више. Имајући у виду конкретне околности које говоре да Србији недостаје и да јој је буквално неопходан снажан механизам демократске контроле јавности над радом власти и функционисањем државних предузећа, јако је важно да се тај тренд настави. И да поновно посебно нагласим, да се инсистира на обавези власти да што више информација од јавног значаја објављује на проактивној основи, унапред, и не чекајући на конкретне захтеве грађана.

Извор: Политика

Чему разликовање пиратског софтвера у приватном, с једне, и у јавном сектору, с друге стране

Од прошлог месеца инспектори Пореске управе су интензивирали акцију на контроли коришћења нелегалног, тзв. пиратског софтвера. То је вест коју су недавно пренеле информативне агенције.

Вест је сама по себи добар повод да се суочимо са неким нимало пријатним чињеницама. На пример са тим да је претпостављени али вероватно и прилично тачан проценат учешћа пиратског софтвера у укупном код нас у Србији и преко 75 одсто. И да је то проценат који је два и по или чак три пута изнад онога просечног у државама чланицама ЕУ. И да ће бити потребно доста времена и труда да тај проценат спустимо на „нормалан” ниво. И да се сходно томе морамо суочити с тим да се увођење реда и у овој области, пре или после, мора наћи на „дневном реду”. И да је боље пре, него после. И у том контексту поменута агенцијска вест свакако јесте информација од општег, јавног значаја, вредна озбиљне пажње. Нажалост, још вреднијом пажње и сасвим контроверзном чини је њен „наставак” који је најједноставније описати као – невероватан!

Извор: "Блиц"

Све чешће се Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности грађани обраћају ради заштите овог другог права. Последњи пример су „сукоби“ на релацији родитељи-школа, а поводом прикупљања података за „Јединствени информациони систем у основном и средњем образовању Републике Србије“. Људи не разумеју на основу чега им се одређени подаци траже и коме и у које сврхе они требају. Питају се зашто и коме требају подаци нпр. о томе да ли су они удати, неудати или разведени, које су националности, да ли раде на одређено или неодређено време и с правом, траже објашњење. „Објашњења“ која добијају су разна, али за њих често тешко прихватљива. Сигурно „најоригиналније“ ми је проследио један од родитеља - „Ако ти подаци не буду у бази дете се практично неће третирати као ученик у српском образовном систему, једноставно неће постајати!!“

Извор: "Блиц"

„Имаш ли ти каква друга посла осим што пишеш писма општинској управи?“ Ово је лаконски „одговор“ који је електронском поштом стигао на један захтев за слободна приступ информацијама о раду општине Пријепоље. Подносилац захтева за приступ информацијама послао ми је и копију „одговора“ упућеног са адресе oprijep@gmail.com

Извор: "Политика"

ИНТЕРВЈУ:

Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја

 

Записник са десете седнице Државног већа тужилаца из новембра 2009. године, који је прошле недеље обелодањен у медијима, отворио је додатна осетљива питања о општем избору тужилаца и судија. Председница Високог савета судства Ната Месаровић још једном је демантовала гласине да је БИА проверавала кандидате за судије, а из Државног већа тужилаца указивано је да су провере БИА специјалних тужилаца предвиђене чланом 16. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и других тешких кривичних дела (Зондосок).

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић скренуо је пажњу да тај закон не предвиђа проверу кандидата за тужилачка места и донео одлуку да изврши надзор над спровођењем Закона о заштити података о личности у поступку избора тужилаца и њихових заменика.