Извор: "Политика"

ИНТЕРВЈУ: Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту

података о личности

 

Број у регистар уписаних збирки података о личности и руковалаца изражава се у промилима

Због тога што ни две године након доношења Закона о заштити података о личности већина министарстава није испунила две основне обавезе – да се  евиденције збирки података о личности устроје и воде у складу са одговарајућом уредбом коју је влада донела и да се те евиденције доставе надлежном поверенику ради успостављања централног регистра збирки података о личности – Родољуб Шабић је поднео прекршајне пријаве против 14 министара као одговорних лица.

Извор: "Блиц"

„Доставите нам листинг одлазно-долазних комуникација за број мобилног телефона .... у временском периоду од ... до ... 2010. године.“ Овај „лаконски“ захтев је недавно стигао на адресу једног нашег великог оператора мобилне телефоније. Кад је оператор одбио да поступи по захтеву уз образложење да није у складу са законом, те да је за његову реализиацију потребна одлука суда, подносилац захтева, заменик тужиоца из града у унутрашњости га је поновио и пропратио га стављањем у изглед одговорност. Оператор је затражио заштиту од Повереника за (информације) и заштиту података о личности.

Извор: "Блиц"

Сва је прилика да ће нас Извештај ЕУ о напретку Србије на европском путу подсетити на питање -  како ствари стоје са реституцијом? Пре отприлике пет и по година, добили смо Закон о пријављивању и евидентирању одузете имовине који је изгледао као први озбиљан наговештај спремности државе да почне са решавањем проблема које је већина транзиционих држава одавно решила - враћање или обезбеђивање накнаде за имовину која је одузета без накнаде применом прописа о национализацији, аграрној реформи, конфискацији, секвестрацији... И то спремности да то уради врло брзо јер је закон „позвао" да се пријаве поднесу што пре, чак је то и орочио (празном) “претњом”  - ко пријаву не поднесе до краја јуна 2006. губи свако право на реституцију!!

Извор: "Блиц"

Недавним заједничким предлогом за оцену уставности Закона о електронским комуникацијама Повереник за информације и Заштитник грађана су наш Уставни суд, и иначе буквално претрпан послом, суочили са још једним задатком.

Надајмо се не претешким, јер се у основи своди на давање одговора на само једно питање. Да ли се гаранција из члана 41. Устава Србије по којој је „тајност писама и других средстава комуницирања неповредива“ а одступање од тајности дозвољено „само на основу одлуке суда“, односи и на податке о томе ко, када, како, с ким, колико дуго комуницира, или се овим подацима може приступати и без одлуке суда, на основу налога или захтева неког другог државног органа? Односно да ли су „подаци о саобраћају“ део комуникације?

Извор: "Данас"

РАЗГОВОР - Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, о примени Закона о слободном приступу информацијама

Београд - То што грађани, новинари, НВО и други из године у годину органима власти на свим нивоима подносе све више захтева за приступ информацијама од јавног значаја и што је број тих захтева вишеструко већи него на почетку и мери се са више десетина хиљада, свакако је потврда пораста демократске свести и спремности да се власт контролише. Исто важи и за константно растући број жалби поверенику који потврђује настојање да се у остваривању права истраје до краја. Тај евидентан раст свести грађана да се користе новим правом је вероватно највреднији резултат у досадашњој примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, каже за Данас Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Извор: Вечерње новости

КО СВЕ МОЖЕ ДА ТРАЖИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ И ДА ЛИ НАМ ЈЕ ПРИВАТНОСТ УГРОЖЕНА

Поднето 15 кривичних пријава. Шабић: Прикупљање законито само по два основа

Да ли сте се икада запитали ко све има ваше личне податке? Банке, домови здравља, све фирме у којима сте радили, школе или вртићи у које иду ваша деца, Градскосаобраћајно предузеће, Завод за заштиту здравља, библиотека, туристичке агенције преко којих сте путовали, МУП, регрутни одсек, Републичка изборна комисија...