Извор: "Блиц"

Злоупотребе са списковима мањина

 

У наредних неколико дана биће поднето још десетак кривичних пријава за злоупотребе са посебним бирачким списковима националних мањина, најављује за „Блиц“ Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја. Шабић упозорава да је инструкција Министарства за људска и мањинска права, која је омогућила злоупотребе, и даље на снази и да је самим тим могуће очекивати нова кривична дела.

Извор: "Политика"

Од око сто хиљада оних који су обавези да се у упишу пријавило се тек неколико десетина, каже повереник Родољуб Шабић

 

Готово да нема особе којој се није догодило да на кућну адресу или приватни број телефона добије обавештење да их одређена компанија жели за клијента, да би требало да  купе неки производ или учествују у промоцији разних производа и понуда. При томе не ради се о флајерима који се убацују у поштанске сандучиће или насумичним позивима, пошиљка је адресирана на име и презиме а и при позивима поименце се тражи власник телефона.

Компаније које смо контактирали, а које спроводе такозвани „директни маркетинг” тврде да су све њихове активности у складу за Законом о заштити података о личности, да адресе и бројеве телефона проналазе у званичним базама података као што су „Беле стране” или од самих клијената уз њихову сагласност.

Извор: "Блиц"

Шабић критикује Чиплића

 

Иза сваког случаја је извршење два кривична дела - неовлашћене обраде података о личности и фалсификата

Н. М. Јовановић

 

Када је реч о изборима за мањинске савете, поред проблема око бошњачког савета, подједнако занимљив начин формирања посебних бирачких спискова за изборе сваког од националних савета. Због упутства о поступку уписа у бирачки списак које је направило Министарство за људска и мањинска питања, примећен је велики броја фалсификованих уписа у бирачке спискове, тврди повереник за доступност информација од јавног значаја Родољуб Шабић.

Извор: Политика

У посебан бирачки списак једне националне мањине у једној београдској општини

било је уписано 276 лица, а накнадно је брисање са тог списка захтевало њих 37

Родољуб Шабић, повереник за информације

Пре петнаестак дана један наш суграђанин, А. Х., поднео је жалбу поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, због кршења одредби Закона о заштити података о личности. У тој жалби навео је да је добио решење управе градске општине Нови Београд, којим је уписан у посебан бирачки списак једне од националних мањина, иако никада није поднео захтев да буде уписан у тај списак. Навео је да сматра да су његови лични подаци злоупотребљени, и тражио да повереник предузме мере ради заштите његових права.

Извор: Блиц

Пре неколико дана министар унутрашњих послова, прихватајући сугестију повереника за информације, донео је одлуку да МУП престане са применом „правилника о службеној и државној тајни и о начину издавања и ослобађања од чувања службене и државне тајне” и да овај акт без одлагања замени новим. Иако је реч о појединачном правилнику који је у примени само у МУП-у, ова ствар има и шири начелан значај.

Извор: „Ало“

 

ИНТЕРВЈУ НЕДЕЉЕ Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја

 

Прислушкивање грађана без одлуке суда, највише оспоравано решење предложеног  закона о електронским комуникацијама, није ништа друго до метод режима  Слободана Милошевића. Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, упозорава у интервјуу за „Ало!“ да је Србија пред дилемом да ли ће да легализује методе Милошевићевог наслеђа или ће да поштује сопствени устав.

Неће Србија заличити на „Великог брата“ јер ни сада не личи на то. Решења која се предлажу нису новост, она постоје одраније, она су наслеђе још из Милошевићевог времена. Дилема је само хоћемо ли то да легализујемо или да мењамо, да унапређујемо, односно да прилагодимо уставном решењу из члана 41, које изричито предвиђа да је „тајност средстава комуницирања неповредива и да су одступања од ње дозвољена само на основу одлуке суда.“ Ја сам, у сваком случају, за поштовање Устава.