Читај ми

Извор:Блиц

БЕОГРАД - Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић изрекао је Вишем суду у Београду две новчане казне у укупном износу од 200.000 динара зато што је ова судска инстанца одбила да поступи по његовом решењу и адвокату Владимиру Дрецуну, браниоцу једног од оптужених пред Специјалним судом, изда копију аудио и видео записа.
Ово је највећа казна коју је повереник изрекао неком суду у Србији и уједно максимална новчана санкција коју ово регулаторно тело има на располагању за извршење своје одлуке.
- У досадашњој, релативно краткој пракси у неколико наврата сам изрицао новчане казне правосудним органима. Али максималну казну од 200.000 динара изрекао сам само у овом случају - каже за "Блиц" Шабић.
Прва страница овог случаја исписана је у јесен прошле године, када је вештак Слободан Јовичић изјавио на главном претресу да је морао да ради нове транскрипте аудио записа јер су они које му је суд доставио неупотребљиви за вештачење. Јовичићеву оцену потврдила су и двојица вештака које је ангажовала одбрана и који су урадили нове транскрипте.


- Одбрана је одмах затражила да јој се доставе транскрипти које је израдио вештак Јовичић и на основу којих је дао свој налаз и мишљење. По два пута сам се обраћао председнику већа у Специјалном суду Душану Војновићу и в.д. председника Вишег суда Драгољубу Албијанићу. Судија Војновић није одговорио, а председник Албијанић ми је послао само старе транскрипте за које су вештаци рекли да су неупотребљиви - истиче за "Блиц" адвокат Дрецун.
Потом се адвокат обраћа за помоћ поверенику за информације који решењем налаже суду да удовољи захтеву одбране. Суд се на то оглушио, па повереник поново издаје исти налог под претњом изрицања казне од 20.000 динара. Пошто прва казна није помогла, поверник упозорава суд да ће уследити нова и већа у износу од 180.000 динара ако у року 48 сати не достави адвокату аудио и видео записе. Ни ово упозорење није имало ефекта, па уз изрицање максималне новчане казне и одређивање још једног дводневног рока за доставу траженог материјала повереник указује суду да ће од Владе тражити да одреди принудни начин за извршење овог решења. На све то Виши суд у Београду одговорио је тужбом упућеном Управном суду и захтевом да се решење повереника поништи, а налог за издавање аудио и видео записа одложи до окончања управног спора.
У Управном суду је јуче речено "Блицу" да је 24. фебруара ове године одбачена тужба Вишег суда у Београду као недозвољена.

 

 

Експерти изненађени

Правне експерте је изненадило што је Виши суд посегао за тужбом против решења повереника за информације. „Није потребно бити експерт да би се знало да тужба првостепеног органа (Вишег суда) против решења другостепеног органа (повереника за информације) није допуштена. То би свакако морало бити познато у институцији каква је Виши суд у Београду. Утолико пре што ово није први пут да Виши суд у Београду против решења повереника подноси недопуштену тужбу. Већ је крајем прошле године у једном другом случају то учинио, а Управни суд је ту тужбу одбацио", истиче повереник за информације Родољуб Шабић.