Читај ми

cnn-i-reportКолико су подаци о грађанима у Србији заиста безбедни?

Не, безбедност није на задовољавајућем нивоу, на то континуирано упозоравам. Србија је у озбиљном заостатку на сва три, с тим у вези, релевантна плана. Недостају нам одговарајући добри закони и прописи засновани на стандардиима демократског света, споро унапређујемо ресурсе институција који би примену тих стандарда требало да обезбеђују у пракси, и коначно, ни изблиза недовољно ради се на едукацији.

Да ли су тачни наводи да БИА и ВБА имају приступ листинзима мобилних оператера?

Да, у складу са досадашњом праксом и решењима из неких закона на чију неуставност смо Омбудсман и ја одавно указивали, постојала је таква пракса. Тзв. задржаним подацима безбедносне агенције су приступале на основу одлука, односно налога свог директора или од њих овлашћених лица. Након недавне одлуке Уставног суда који је, поступајући по предлогу који смо заједнички поднели Омбудсман и ја, оценио неуставним одредбе Закона о ВОА и ВБА, те након разговора који смо имали са премијером и министром унутрашњих послова и директором БИА, мислим да је таквој пракси дошао крај.

Да ли је прислушкивање телефона и телефонских разговора и е-маил комуникације у Србији дозвољено законом?

Сходно члану 41. Устава Србије прислушкивање телефонских разговора и увид у садржину електронске комуникације дозвољени су само на основу одлуке суда. Суд такву одлуку може донети из два разлога, ако је неопходно ради вођења кривичног поступка или заштите државне безбедности.

Шта можемо научити од САД по питању заштите права грађана?

Није једноставно одговорити на то питање. С једне стране, САД су сигурно једна од колевки концепције људских права. Тамо су живели и радили људи као Пејн, Гарисон, Френклин, Дејвис, Џеферсон, чије идеје су уграђене у фундамент људских права. С друге стране, нажалост, поготово након трагичног 11. септембра, у САД су креирана и спроведена нека нормативна и практична решења која су за многе поборнике људских права и слобода и  у САД и у свету била, благо речено, веома контраверзна.

Ја лично сматрам изузетно поучном легендарну сентенцу Бенџамина Френклина – „Они који су спремни да се ради безбедности одрекну слободе, не заслужују ни безбедност ни слободу."

Колико је Ваша функција данас независна, колико слободе имате у раду?

Независно деловање неке инстутуције увек зависи од више фактора, и субјективних и објективних. На субјективном плану настојим и верујем да успевам да деловање институције којом руководим буде засновано искључиво на закону и еманциповано од било каквих политичких и сличних утицаја.

На објективном плану, међутим, неке акције које бих желео да спроведем условљене су на негативан начин одсуством потребних ресурса, пре свега, простора за рад, због чега опет није могуће ангажовати потребан број сарадника. Тешко је објашњиво да, иако су се у међувремену промениле чак четири владе, проблем простора за рад још увек није решен.