Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.3.2017.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.082

ОБРАЂЕНО: 50.282

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2017. године

I. Статистика предмета

У марту 2017. године, Служба повереника је примила укупно 1016 предмета и то:

· 454 предмета у вези са приступом информацијама,

· 472 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 90 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.078 (3537 – приступ информацијама, 495 - заштита података, 46 - други предмети, па је укупан број предмета у раду током месеца био 5.094 предмета).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.012 (432 - приступ информацијама, 490 - заштита података, 90 - хармонизиација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.082 (3.559 – приступ информацијама, 477 - заштита података и 46 - хармонизиација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.723 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци