Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 28.4.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.163
ОБРАЂЕНО: 51.152

 

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у априлу 2017. године

I. Статистика предмета

У априлу 2017. године, Служба повереника је примила укупно 951 предмет и то:

· 470 предмета у вези са приступом информацијама,

· 384 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 97 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.082 (3559 – приступ информацијама, 477 - заштита података, 46 - други предмети, па је укупан број предмета у раду током месеца био 5.033 предмета).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 870 (407 - приступ информацијама, 369 - заштита података, 94 - хармонизиација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.163 (3.622 – приступ информацијама, 492 - заштита података и 49 - хармонизиација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.409 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци