ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.5.2017.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.256
ОБРАЂЕНО: 52.155

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у мају 2017. године

I. Статистика предмета

У мају 2017. године, Служба повереника је примила укупно 1096 предмета и то:

· 523 предмета у вези са приступом информацијама,

· 453 предмета у вези са заштитом података о личности,

· 120 предмета који се односе на обe области деловања и рад службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно 4.163 (3622 – приступ информацијама, 492 - заштита података, 49 - други предмети, па је укупан број предмета у раду током месеца био 5.259 предмета).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.003 (454 - приступ информацијама, 426 - заштита података, 123 - хармонизиација права и прописа)

Број преосталих предмета у раду је 4.256 (3.691 – приступ информацијама, 519 - заштита података и 46 - хармонизиација права и прописа)

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.442 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у поступку.

Збирни месечни статистички подаци