Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.7.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.891

ОБРАЂЕНО: 67.322

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у јулу 2018. године

 

  1. Статистика предмета

 

У јулу 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.155 предмета и то:

  • 330 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 744 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 81 предмет који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 4.202 (3.445 – приступ информацијама, 716 - заштита података и 41 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.466 (567 - приступ информацијама, 809 - заштита података, 90 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.891 (3.208 – приступ информацијама, 651 - заштита података и 32 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 3.185 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци