Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.8.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.796

ОБРАЂЕНО: 68.452

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у августу 2018. године

  1. Статистика предмета

У августу 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.042 предмета и то:

  • 387 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 572 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 83 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.884 (3.210 – приступ информацијама, 642 - заштита података и 32 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.130 (355 - приступ информацијама, 699 - заштита података, 76 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.796 (3.242 – приступ информацијама, 515 - заштита података и 39 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.437 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци