Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.9.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.847

ОБРАЂЕНО: 69.274

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у септембру 2018. године

  1. Статистика предмета

У септембру 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 873 предмета и то:

  • 309 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 495 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 69 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.796 (3.242 – приступ информацијама, 515 - заштита података и 39 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 822 (328 - приступ информацијама, 427 - заштита података, 67 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.874 (3.223 – приступ информацијама, 583 - заштита података и 41 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 1.226 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци