Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.10.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.539

ОБРАЂЕНО: 70.639

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2018. године

 

  1. Статистика предмета

 

У октобру 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1057 предмета и то:

  • 444 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 475 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 138 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.847 (3.223 – приступ информацијама, 583 - заштита података и 41 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1365 (612 - приступ информацијама, 630 - заштита података, 123 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.539 (3.055 – приступ информацијама, 428 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 3.252 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци