Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 30.4.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.450

ОБРАЂЕНО: 77.518

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у априлу 2019. године

  1. Статистика предмета  

 

У  априлу 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 772 предмета и то:    

  • 390 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 315 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 67 предмета који су се односили на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.445 (3.137 – приступ информацијама, 259 - заштита података и 49 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).       

Број решених предмета током овог месеца је укупно 767 (382 - приступ информацијама, 320 - заштита података, 65 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.450 (3.145 – приступ информацијама, 254 - заштита података и 51 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.302 контакта са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци