Читај ми

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.10.2019.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.959 

ОБРАЂЕНО: 82.810

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у октобру 2019. године

  1. Статистика предмета  

У  октобру 2019. године, Служба Повереника је примила укупно 1500 предмета и то:    

  • 417 предмета у вези са приступом информацијама,
  • 950 предмета у вези са заштитом података о личности,
  • 133 предмета који се односио на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је 3.535 (3.276 – приступ информацијама, 194 - заштита података и 65 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).          

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1076 (461 - приступ информацијама, 487 - заштита података, 128 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 3.959 (3.232 – приступ информацијама, 657 - заштита података и 70 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.473 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и  са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.  

Збирни месечни статистички подаци