Повереник за информације од јавног значаја је Народној скупштини Републике Србије данас доставио Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2006. години.

 

Поверенику за информације од јавног значаја обраћао се већи број новинара из више медија поводом информација о финансирању протекле изборне кампање. У основи интересовање се сводило на питање: Да ли су извештаји о финансирању које су странке доставиле Републичкој изборној комисији за јавност доступне и пре него што буду објављене у Службеном гласнику?    

 

Повереник за информације од јавног значаја данас је, са експертима Европске агенције за реконструкцију, разговарао о неким специфичним проблемима у вези са заштитом података о личности. У разговору је заједнички констатовано да доношење новог, са европским стандардима усаглашеног закона као и успостављање ефикасног механизма заштите података о личности  треба да буде један од приоритетних задатака нове власти.    

 

Повереник за информације од јавног значаја оцењује да би стриктном применом, односно коректним односом према одговарајућим одредбама Закона о финансирању политичких странака, учесници у изборима одмах након избора могли дати значајан допринос афирмацији слободе приступа информацијама као снажног средства демократске контроле и ефикасног антикорупцијског механизма.    

 

Закон о ратификацији Европске конвенције о људким правима ступио је на снагу  пре тачно три године, 3.јануара 2004.године. Повереник за информације од јавног значаја оцењује да је тај датум добра прилика за подсећање на то да ратификовањем овог документа наша земља није само декларисала сппемност да унапређује и штити људска права у већ је, с тим у вези, и преузела одговарајуће конкретне обавезе.    

Збирни месечни статистички подаци

у области доступности информацијама

и заштите података о личности

на дан 31.7.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.325

ОБРАЂЕНО: 92.513

Опширније...
 Портал отворених података