Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је допис Министарства државне управе и локалне самоуправе којим га Министарство обавештава да је усвојило и да ће поступити по свим примедбама и сугестијама Повереника о уоченим неправилностима у обради података о личности по основу закљученог Споразума о пословно-техничкој сарадњи са Министарством унутрашњих послова о упису података из Књиге држављана у тзв. Централни регистар и да је прекинуло све даље активности док се ово питање не регулише законом.

Повереник је претходно, пре неколико месеци, поводом вести да је између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства унутрашњих послова потписан „Споразум о пословно-техничкој сарадњи“, који има за циљ "успостављање електронске евиденције о грађанима Србије", и упис података из Књиге држављана у тзв. "Централни регистар", покренуо поступак надзора над спровођењем Закона о заштити података о личности од стране ова два министарства, а након окончања поступка упутио Министарству упозорење да је обрада података о личности уређена наведеним Споразумом супротно одредбама члана 8 Закона о заштити података о личности, односно да се врши без законског овлашћења или пристанка лица за обраду.

Повереник реакцију Министарства за државну управу и локалну самоуправу оцењује као очекивану, као потез којим Министарство доводи своје поступање у склад са законом.

Повереник још једном наглашава начелан став да је сарадња наших министарстава нешто што се заснива на Уставу и закону и што би морало бити природно детерминисано заједничким циљем и да у ту сврху нису неопходни, чак ни потребни, посебни споразуми или протоколи. Али, у сваком случају, Повереник наглашава да када је реч о обради података о личности, сходно Уставу и одговарајућој одлуци Уставног суда, правни основ за њу, као и сврха и обим обраде, могу и морају бити уређени искључиво законом, а не било каквим актима ниже правне снаге, па разуме се, ни "споразумима о пословно-техничкој сарадњи".

С тим у вези, повереник још једном указује да је нужно, да би органи власти, и државни и локалне самоуправе, генерално, морали да се уздрже, од, у последње време, све чешћих обрада података о личности грађана коју врше "на основу" разноразних "стратегија" или "пилот-пројеката" и сл., а не испуњавају, у складу са Уставом и законом, утврђене услове за допуштеност обраде.


Упознајте Повереника

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 30.11.2018 У ПРОЦЕДУРИ: 3.359 ОБРАЂЕНО: 71.737

Опширније...
 Портал отворених података