Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности поднео је Првом основном јавном тужилаштву у Београду кривичну пријаву због основане сумње да у радњама једног или више НН службених лица Министарства унутрашњих послова постоје сви елементи кривичног дела неовлашћеног прикупљања личних података из члана 146 КЗ-а.

Повереник је претходно поводом чињенице да су 21. 6. 2018. године у оквиру чланка о фудбалским репрезентативцима Швајцарске на Интернет презентацији Дневног листа "Информер" (касније и у другим медијима) објављени извод из матичне књиге рођених за Џердана Шаћирија издат од стране матичне службе Градске управе Града Врања, као и извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству за Ваљона Бехрамија, издати од матичне службе Градске управе Града Краљева, сви датирани са истим даном објављивања 21. 6. 2018. године, покренуо поступак надзора.

У поступку надзора градске управе Града Врања и Града Краљева обавестили су Повереника да су наведена документа издале Полицијској управи за Гњилане измештеној у Врању и Полицијског управи за Косовску Митровицу измештеној у Краљеву, а на основу њихових службених захтева.

Повереник, имајући у виду обим својих овлашћења у односу на медије, као и гаранције тајности новинарских извора није спроводио никакав поступак према Информер-у или другим медијима али је покренуо поступак надзора према Министарству унутрашњих послова., те затражио изјашњење о томе да ли је МУП доставио Дневном листу "Информер" или неком другом наведена документа, те по ком основу је вршио предметну обраду података о личности. И поред протека рока и ургенције Повереник није примио одговор МУП-а.

Закон о матичним књигама у члану 83. прописује да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја.

Закон о држављанству Републике Србије у члану 48. прописује да се уверење о држављанству издаје само на лични захтев.

Не улазећи, до изјашњења МУП-а, у то да ли је уопште постојао и какав основ за обраду података у овом случају, сасвим је извесно да се редистрибуција тих података ради обезбеђења "пикантних" тема таблоидним или другим медијима никако не може довести у склад са законом, односно да представља грубу злоупотребу овлашћења, те да све наведене околности указују на основану сумњу да у радњама једног или више НН службених лица Министарства унутрашњих послова постоје сви елементи кривичног дела неовлашћено прикупљање личних података (чл. 146 КЗ-а), за које дело је службеном лицу у вршењу службе запрећена казна до три године затвора.


upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 31.5.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 3.572 ОБРАЂЕНО: 78.265

Опширније...
 Портал отворених података