Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић упутио је, поводом Предлога Закона о заштитити података о личности, писмо свим посланичким групама и самосталним народним посланицима у Народној скупштини Републике Србије.

Повереник је у писму још једном упозорио на то да веома бројне мањкавости, нелогичности и недоследности чине Предлог закона практично непримењивим. Међутим, Повереник је истакао да је непосредан повод за ово његово обраћање посебан разлог, нешто што и иначе изузетно лош предлог закона чини још лошијим.

Наиме, иако је у Нацрту закона у чл. 40. исправно стајало, у складу са свим домаћим и међународним стандардима у области заштите људских права, да се права могу ограничити законом ако та ограничења не задиру у суштину основних права и слобода и ако је то неопходно и представља сразмерну меру у демократском друштву, из текста Предлога закона је, без било каквог смисла и разумног објашњења, реч “законом” избрисана.

Повереник је упозорио народне посланике да овакво решење води драстичном урушавању правног система, у потпуној је супротности са Уставом Србије, Законом о заштити података о личности и међународним документима и конвенцијама и озбиљно нарушава принцип владавине права. Готово да је излишно указивати на то да је овакво решење у потпуном несагласју са духом демократског друштва, те да су штетне последице по основна права и слободе грађана несагледиве.

Полазећи од наведеног, Повереник је апеловао на народне посланике да непристрасно размотре све критичке аргументе у вези са Предлогом Закона о заштити података о личности, а да као минимум минимума обезбеде одговарајуће кориговање члана 40. Предлога закона.


upoznajte cir

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности на дан 28.02.2019. У ПРОЦЕДУРИ: 4.543 ОБРАЂЕНО: 74.961

Опширније...
 Портал отворених података