Читај ми

 

Повереник за информације од јавног значаја оцењује да одлука Окружног суда у Београду да аутору и издавачу књиге „Војна тајна“ врати заплењени део тиража представља допринос успостављању и афирмацији европских демократских стандарда у области слободе изражавања, слободе приступа и располагања информацијама и слободе њиховог дистрибуирања,    

Повереник Родољуб Шабић је, тим поводом, изјавио:

„Ради се о одлуци чији значај далеко превазилази уобичајени значај појединачне процесне одлуке.

Својим појављивањем, садржином, као и чињеницом да је била заплењена, а њен аутор био изложен кривичном прогону, „Војна тајна“ је отворила много важних питања. На нека од њих, од значаја за оцену нивоа људских права код нас и оцену раскорака који се често јавља између декларисаног определења за прихватање највиших стандарда у области људских права и наше реалности, нисмо имали добре одговоре.

На захтев за заштиту права аутора књиге, апеловао сам на то да се преиспитивањем одлуке о одузимању тиража да прави одговор на бар једно од тих питања. Али, важније од тога је то што су највиши представници правосудних власти, председница Врховног суда и председник Окружног суда у Београду, а потом и ванрасправно веће Окружног суда, омогућили такав одговор.

Иако, можда не до краја консеквентно, ова одлука суда представља важан корак у правцу непосредне примене Европске конвенције о људским правима и, сходно томе, доследног уважавања ставова изражених у одлукама Европског суда за људска права.

Прихватање афирмисаних демократских стандарда у овој области подразумева да се тајном могу штитити само легитимни интереси, као и то да кад информације које су означене као тајна једном доспеју у јавност, престају бити тајне, ограничавање њихове дистрибуције је недопуштено и представља, поред осталог, и повреду права на приступ информацијама.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података