Читај ми

Протокол којим се мења Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (Конвенција 108) Савета Европе, коју је Савет Европе усвојио 18. маја 2018. године (Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, CETS No.223), Србија је потписала 22 новембра 2019, а ратификовала 26 маја 2020. године.

Потребно је нагласити да је Србија четврта држава чланица Савета Европе која је ратификовала овај протокол, након Бугарске, Хрватске и Литваније.

Повереник указује да је својим дописом од 18. марта 2019. указао Министарству правде на значај и потребу да се предметни Протокол којим се модернизује и унапређује Конвенција 108, потпише а потом и ратификује, те и овом приликом изражава задовољство што се то догодило.

Циљ Протокола је да обезбеди да се начела заштите података о личности примењују на све активности обраде у једном уређеном друштву, укључујући и националну безбедност, као и поштовање независности органа за заштиту података о личности и јачање правне основе за међународну сарадњу.


 Портал отворених података

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

на дан 31.3.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.394
ОБРАЂЕНО: 99.220

Опширније...