Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја позвао је још једном све државне органе да изврше своје обавезе предвиђене Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Повереник је указао на то да је истекао рок у коме су државни органи требали да сачине и објаве, укључујући и интернет, Информаторе о свом раду, као и да доставе годишње извештаје о радњама предузетим на примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Повереник Родољуб Шабић је посебно указао на следеће:

„То што су истекли рокови за извршење обавеза, наравно, никако не може да значи да су обавезе престале, напротив.

Велики број органа власти није извршио обавезе и потребно је да то учине што пре. Уз уважавање чињенице да у одређеним случајевима постоје објективни разлози који отежавају извршавање обавеза, јасно је да, без одлагања, треба предузети све да се ти разлози отклоне.

Масовно неизвршавање законских обавеза увек је нешто што треба да брине. Посебно, када се ради о неизвршавању обавеза од стране органа власти. Одговорни су дужни да предузму све што је потребно да таква пракса престане, а органи власти треба воде рачуна о томе да у погледу извршавања обавеза представљају пример за грађане.“


Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на дан 30.11.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.115

ОБРАЂЕНО: 95.482

Опширније...
 Портал отворених података