COVID-19 и заштита података о личности

Заштита података о личности у време пандемије COVID-19

понедељак,9 март 2020 09:07

Повереник упозорава медије да не објављују податке о личности оболелих од корона вируса

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности апелује на средства јавног информисања да се уздрже од објављивања података о лицима која су инфицирана корона вирусом.

У последњих неколико дана учестале су сензационалистичке вести о држављанима Републике Србије који су заражени, при чему се објављују информације о тим лицима које њихов идентитет чине одређеним или одредивим.

Поред чињенице да је овакво објављивање података директно супротно Закону о јавном информисању и медијима, Повереник напомиње да су подаци о здравственом стању посебна врста података о личности, чија обрада је веома рестриктивна.

Објављивањем таквих информација овим грађанима, поред нарушеног здравља, угрожава се приватност и достојанство.

https://bit.ly/2yDxnnn

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је већи број жалби изјављених због „ћутања“ здравствених и просветних установа по захтевима којима су тражене информације о опремљености тих установа за борбу против ширења корона вируса (поседовање заштитних маски, дезинфенкционих средстава за чишћење и сл.). С тим у вези, Повереник подсећа да су информације којима располаже орган власти, а које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, хитног карактера.

У односу на њих оправдани интерес јавности да зна увек постоји и орган власти не може да доказује супротно. Осим тога, по захтевима за приступ таквим информацијама орган јавне власти је дужан да поступи без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева (члан 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

https://bit.ly/2xUiigE

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић, поздравља заједничко саопштење Алeсандре Перући (Alessandra Pierucci), председавајуће Комитета Конвенције 108 и Жан-Филип Волтера (Jean-Philippe Walter), Комесара за заштиту података Савета Европе, у ком су изнели став у односу на заштиту података о личности за време трајања пандемије COVID-19.

https://bit.ly/3aIbGR8

Заједничко саопштење у целости је овде .

На захтев Европске комисије телекомуникационим оператeрима да предају анонимне и агрегиране податке мобилних телефона људи, у сврху праћења ширења COVID-19, представници јавног мњења сматрају да корисност оваквих података, у ову сврху, може бити краткотрајна. Истраживачи, научна заједница и руководиоци телекомуникационих корпорација као пример наводе да људи који су у изолацији не могу да путују изван својих квартова и да такве дигиталне информације не нуде много увида, јер нису довољно прецизне да би могле да прате локализована кретања људи.

https://politi.co/3aj3oPq

Агенција за заштиту особних података у Хрватској (АЗОП) је саопштила да за обраду личних података о здрављу у контексту ванредне ситуације изазване COVID-19 вирусом треба имати ваљан правни основ, који се налази у члановима 6. и 9. Уредбе. Даље, правни основ обраде налази се и у одредби члана 28. Закона о раду (НН 93/2014, 127/2017, 98/2019) и одредби члана 1. став 2. Закона о заштити на раду (НН 71/2014, 118/2014, 154/2014, 94/2018, 96/2018).

Збирни месечни статистички подаци
у 
области доступности информацијама
и заштите података о личности
на дан 31.5.2020.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.337
ОБРАЂЕНО: 90.777

Опширније...
 Портал отворених података