Збирни месечни статистички подаци

Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

на дан 31.3.2018.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.339

ОБРАЂЕНО: 61.776

 

П Р Е Г Л Е Д

активности Службе Повереника за информације од јавног значаја

и заштиту података о личности у марту 2018. године

Статистика предмета

У марту 2018. године, Служба Повереника је примила укупно 1.333 предмета и то:

478 предмета у вези са приступом информацијама, 737 предмета у вези са заштитом података о личности, 118 предмета који се односе на обe области деловања и рад Службе Повереника.

Број незавршених предмета који је пренет из претходног периода је укупно је 4.624 (3.787 – приступ информацијама, 768 - заштита података и 69 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број решених предмета током овог месеца је укупно 1.547 (672 - приступ информацијама, 762 - заштита података, 113 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Број преосталих предмета у раду је 4.339 (3.593 – приступ информацијама, 690 - заштита података и 56 - хармонизација и сарадња у обе области деловања Повереника).

Према расположивој евиденцији броја позива, остварено је 2.014 контаката са грађанима и органима власти ради савета у погледу остваривања права на слободан приступ информацијама и са грађанима и руковаоцима података о личности ради консултација у вези са применом Закона о заштити података о личности и предметима у раду.

Збирни месечни статистички подаци