КАДРОВСКИ ПЛАН СЛУЖБЕ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ЗА 2013. ГОДИНУ

 Кадровски план Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2013. годину